Autoriõigus

Autoriõigus

Zano Mirosław Zarotyński jätab vastavalt autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele 04.02.1994 (Riigi Teataja nr 24, punkt 83, muudetud: Riigi Teataja nr 43, punkt 170) endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, graafikale, 3D-mudelitele - sisu on ZANO Mirosław Zarotyński intellektuaalne omand;

Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafiliste fragmentide, tekstikirjelduste kopeerimine, levitamine ärilistel eesmärkidel ilma autori - ZANO MIrosław Zarotyński - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

Kontakt
Küpsiste haldamine